20130402

κύμα

πάντα σε σένα θα γυρίζω
είναι το πήγαινε έλα σου
αυτή η αδιάκοπη κίνησή σου, η τόσο ρυθμική αναπνοή σου
άμα  σταματήσει ο χρόνος μοιάζεις νερό

Δεν υπάρχουν σχόλια: