20130430

η ηθική πυξίδα του παν

"Ακολουθώ την ηθική μου πυξίδα όσο μπορώ πιο πιστά.
Όλοι οι Θεοί του πλανήτη θα είναι σύμφωνοι με αυτό."Δεν υπάρχουν σχόλια: